Bóg zawsze słyszy i nigdy nie opuszcza swoich dzieci

Łk 11, 1-13

Modlitwy nauczył nas Bóg. Bo stworzył nas Bóg. Bo cały świat stworzył Bóg.

A nam się wydaje, że to my modlimy się, tylko nie jesteśmy wysłuchani. Że, to my podejmujemy ten trud, trudzimy się a owoców nie widać.

A modlitwa jest od Boga, Duch Święty ją prowadzi. My mamy prosić. Będzie nam wtedy dane. Liczy się to proszenie.

A Według nas liczy się wysłuchanie.

Byliśmy nie raz w bardzo trudnej sytuacji z której nie ma wyjścia. A może jesteśmy w takiej sytuacji. I często pozostajemy bez wyjścia. Przegrywamy, patrząc po naszemu. Z punktu widzenia tej nie wysłuchanej prośby. Nawet przekleństwem stajemy się wtedy dla innych. Przegranymi.

A tymczasem modlitwa z Boga oraz do Boga zawsze powraca.

Co ona takiego robi gdy przechodzi przez nas, tego dokładnie nie dowiemy się aż dopiero być może po śmierci.

Bóg zawsze słyszy. Nigdy nie opuszcza swoich dzieci.

Dopóki nic nam się nie dzieje złego to możemy to powtarzać. Ale gdy dzieje się nam krzywda, stajemy się przegranymi przyjąć te słowa jest praktycznie nie możliwe.

Tylko, że na tym polega wiara oraz modlitwa.

Skąd wziąć siły aby prosić żeby było nam dane?

To może dlatego właśnie Bóg nauczył nas modlić, abyśmy powtarzali te Jego słowa. One wtedy czynią w nas mieszkanie dla Boga. a tam gdzie Bóg tam będzie zawsze życie. Nawet w śmierci.

amen

Skip to content