Poniedziałek, 22 marca 2021 r.

6.00
O. BREMER Za + Marię Pulit (20)

7.00
O. JACEK Za + Kazimierza Bieńka
O. GRZYWACZ. Za + Małgorzatę Pawłowską od koleżanek z Kliniki Psychiatrii
O. ANDRZEJ Dziękczynno-błagalna w int. Pracowników Serologii Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego o Boże bł., w obecnym roku

8.00
O. ŻAK Za + Roberta Czyża (8)

9.00
O. JANIK W int. Krystyny o zdrowie

15.30
O. Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ W pewnej intencji
Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz konających grzeszników Int. pokutna od rodzin: Podmokły, Oleksy, Ważny, Ilnickich W int. Bogu wiadomych
O Boże bł., zdrowie dla Justyny

18.00
O. WÓJTOWICZ Dziękczynno-błagalna w int. Krystyny z okazji imienin
O. MICHAŁ Za + Jolantę Koczuk sybiraczkę o radość nieba

Wtorek, 23 marca 2021 r.

6.00
O. ZIEMIAŃSKI. Za ++ Siostry Służebniczki z prowincji Krakowskiej

7.00
O. JENDRZEJ O Miłosierdzie Boże, Dary Ducha Świętego w Bogu wiadomej int.
O. JACEK Za + O. Tadeusza Chromika
O. REKTOR Dziękczynna z prośbą o Boże bł., zdrowie w dalszym życiu dla Doroty i Radka

8.00
O. ŻAK Za + Barbarę Turałła- Kallo

9.00
O. JANIK Za + Waleriana Kozala

15.30
O. WÓJTOWICZ. Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za + Stanisława Kukułkę W pewnej intencji
Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz konających grzeszników Int. pokutna od rodzin: Podmokły, Oleksy, Ważny, Ilnickich W int. Bogu wiadomych

18.00
O. BALCERAK Za + Jana Damasiewicza (23)
O. LOS Za + Mariana Oleksego
O. WÓJTOWICZ. Za ++ Weronikę oraz Władysława Orzechowskich

Środa, 24 marca 2021 r.

6.00
O. BREMER Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00
O. JANIK Za + Marię Pulit (22)
O. GRZYWACZ. Za ++ Janinę, Władysława Drążków
O. JACEK Dziękczynno za wszystkie trudności życiowe Krystyny oraz Krzysztofa z prośbą o Światło Ducha Świętego na przyszłość

8.00
O. ŻAK Za + Antoniego Musiała w 28-mą rocz. śm.

9.00
J Za + Józefa Madeja (24)

15.30
O. ZIEMIAŃSKI. Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz konających grzeszników Int. pokutna od rodzin: Podmokły, Oleksy, Ważny, Ilnickich W int. Bogu wiadomych

18.00
O. MICHAŁ Za + Jana Damasiewicza (24)
O. WÓJTOWICZ Dziękczynno-błagalna z zdrowie, Boże bł., dla Anny, Mariusza, Klaudii

Zwiastowanie Pańskie 2021 r.

6.00
O. BREMER Ku czci Chrystusa Króla

7.00
O. GRZYWACZ Za + Roberta Czyża (11)
O. MINISTER Za ++ Janinę, Władysława Drążków
O. JENDRZEJ Za + Barbarę Turałła-Kallo (25)

8.00
O. ŻAK Za poleconych w wypominkach

9.00
O. LOS Za + Jana Damasiewicza (25)

15.30
O. WÓJTOWICZ. Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz konających grzeszników Int. pokutna od rodzin: Podmokły, Oleksy, Ważny, Ilnickich W int. Bogu wiadomych

18.00
O. ZIEMIAŃSKI. O Miłosierdzie Boże, Dary Ducha Świętego w Bogu wiadomej int.
O. MICHAŁ O szczęśliwe rozwiązanie dla Zuzanny
O. REKTOR P Boże bł., dla Władysławy oraz Wiesława z rodziną

Piątek, 26 marca 2021 r.

6.00
O. ZIEMIAŃSKI. Za + Marię Pulit (24)

7.00
O. ANDRZEJ W int. Panu Bogu wiadomej
O. JENDRZEJ. Za + Roberta Czyża (12)
O. MICHAŁ Za ++ Janinę, Władysława Drążków

8.00
O. ŻAK Za + Kazimierza Bieńka

9.00
O. WÓJTOWICZ. Za + Józefa Madeja (26)

15.30
O. REKTOR Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz konających grzeszników Int. pokutna od rodzin: Podmokły, Oleksy, Ważny, Ilnickich W int. Bogu wiadomych

18.00
O. WIĘCEK Za ++ Marka oraz Marię Lamberów
O. JACEK Za + Helenę w 4-tą rocz. śm.

 

Sobota, 27 marca 2021 r.

6.00
O. BREMER Za + Józefa Madeja (27)

7.00
O. ZIEMIAŃSKI Za + Marię w I-szą rocz. śm.
O. JACEK Za ++ Janinę, Władysława Drążków
O. JENDRZEJ Za + Marię

8.00
O. ŻAK Za + Roberta Czyża (13)

9.00
O. WIĘCEK Za + Barbarę Turałła-Kallo (20)

15.30
O. DUDZIK Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18.00
O. ĆWIERZ Za + Jana Damasiewicza (27)

Niedziela Palmowa 2021 r.

6.00
DP Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30
DP Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bł., w rocz. ślubu Małgorzaty z Czesławem

9.00
O. WIĘCEK Za + Kazimierza Bieńka

11.00
O. REKTOR Za + Jana Damasieiwcza (28)
O. ZIEMIAŃSKI Za ++ Leszka Koćmę w 3-cią rocz. śm., oraz ++ Jego rodziców
O. BALCERAK Za + Teresę Pająk

12.30
O. ANDRZEJ Za ++ Annę oraz Mariannę Smolików

15.30
O. WÓJTOWICZ Za + Józefa Madeja (28)

18.00
O. LOS W int. Marka Deda w 18-tą rocz. ur., o Boże bł., zdrowie.

Skip to content