Poniedziałek, 12 lipca 2021 r.

6.00

J
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Maryi dla Piotra

7.00

O.MĄDEL
Za + Kazimierza Łazarza (12)

8.00

O.ŻAK
Za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

O.LOS
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., dla Iwony i Łukasza w 12-tą rocz. ślubu

15.30

O.ĆWIERZ
Przez wstawiennictwo Błog. O.Jana Beyzyma:
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. O.Jana Beyzyma SJ
O zgodne z wolą Bożą powołanie dla Barbary
O opatrzność Bożą dla O.Roberta
Błagalna o uzdrowienie mamy Ireny oraz Marty

18.00

O.MATEO
Za ++ Stanisława oraz Agnieszkę
O.WÓJTOWICZ
Za + Jana GóręWtorek, 13 lipca 2021 r.

6.00

O.DUDZIK
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Mryi dla Piotra

7.00

O.JENDRZEJ
Za + Wacława Sułkowskiego (13)

8.00

O.ŻAK
Za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

O.MATEO
Za + Mariannę

15.30

O.ĆWIERZ
Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli w int. Ojczyzny

18.00

O.WÓJTOWICZ
Za ++ Katarzynę oraz Czesławę
O.LOS
Za + Stefana GóręŚroda, 14 lipca 2021 r.

6.00

O.BREMER
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium

7.00

O.GRZYWACZ
O zdrowie, pomyślność w życiu dla Piotra i Jego rodziny

8.00

O.ŻAK
Za + Wacława Sułkowskiego (14)

9.00

J
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Maryi dla Piotra

15.30

O.DUDZIK
Przez wstawiennictwo Błog. O.Jana Beyzyma:
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. O.Jana Beyzyma SJ
Błagalna o uzdrowienie mamy Ireny oraz Marty
O zgodne z Wolą Bożą powołanie dla Barbary
O opatrzność Bożą dla O.Roberta
O.ZIEMIAŃSKI
Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie dla rodzin: Czechowskich oraz SobestówCzwartek, 15 lipca 2021 r.

6.00

O.BREMER
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Mryi dla Piotra

7.00

O.ANDRZEJ
Za + Kazimierza Łazarza (15)

8.00

O.ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O.GRZYWACZ
Przez wstawiennictwo dusz czyśćcowych
o łaskę nawrócenia dla Pawła, Jana, Mariusza, Pawła, Magdaleny, Moniki oraz uratowanie małżeństwa Magdaleny z Mariuszem

15.30

O.ĆWIERZ
Przez wstawiennictwo Błog. O.Jana Beyzyma:
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. O.Jana Beyzyma SJ
O opatrzność Bożą dla O.Roberta
O zgodne z Wolą Bożą powołanie dla Barbary
O uzdrowienie mamy Ireny oraz Marty

18.00

O.WÓJTOWICZ
Za + Józefa Górę
O.
Za ++ Anzelmę (k), Teresę, Stanisława GarbacikówPiątek, 16 lipca 2021 r.

6.00

O.BREMER
Za + Wacława Sułkowskiego (16)

7.00

O.ANDRZEJ
Za + S. Leoncję

8.00

O.ŻAK
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Maryi dla Piotra

9.00

O.ZIEMIAŃSKI
Przez wstawiennictwo dusz czyśćcowych
o łaskę nawrócenia dla Pawła, Jana, Mariusza, Pawła, Magdaleny, Moniki oraz uratowanie małżeństwa Magdaleny z Mariuszem

15.30

O.ZIEMIAŃSKI
Przez wstawiennictwo Błog. O.Jana Beyzyma:
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. O.Jana Beyzyma SJ
Błagalna o uzdrowienie mamy Ireny oraz Marty

18.00

O.MĄDEL
Za + Alinę o życie wieczne
O.WÓJTOWICZ
Dziękczynna o Boże bł., zdrowie dla Marii w 80-te urodzinySobota, 17 lipca 2021 r.

6.00

O.BREMER
Za + S. Leoncję Pająk

7.00

O.LOS
Przez wstawiennictwo dusz czyśćcowych
o łaskę nawrócenia dla Pawła, Jana, Mariusza, Pawła, Magdaleny, Moniki oraz uratowanie małżeństwa Magdaleny z Mariuszem

8.00

O.ŻAK
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Maryi Piotra

9.00

O.MATEO
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Maryi dla Piotra

15.30

O.DUDZIK
Przez wstawiennictwo Błog. O.Jana Beyzyma:
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. O.Jana Beyzyma SJ
Błagalna o uzdrowienie mamy Ireny oraz Marty

18.00

O.ĆWIERZ
O zdrowie duchowe, fizyczne dla Aleksandry
O.WÓJTOWICZ
Za + Mariana Górę16. Niedziela zwykła, 18 lipca 2021 r.

6.00

O. BREMER
Za dusze w czyśćcu cierpiące a zwłaszcza osób które odebrały sobie życie

7.30

O. ŻAK
Za + Wacława Sułkowskiego (18)

9.00

O. ANDRZEJ
Za ++ Stefanię oraz Stefana

11.00

O. LOS
O łaskę nawrócenia, opiekę Bożą oraz Maryi dla Piotra

12.30

O. MATEO
Przez wstawiennictwo dusz czyśćcowych o łaskę nawrócenia dla Pawła, Jana, Mariusza, Pawła, Magdaleny, Moniki oraz uratowanie małżeństwa Magdaleny z Mariuszem

15.30

O. GROŃ
Za + Kazimierza Łazarza (18)

18.00

O. DUDZIK
Za ++ Jerzego i Danutę Ślusarków oraz Andrzeja i Halinę Korzeniaków

Skip to content