Poniedziałek, 24 stycznia 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Władysława Łabędzia (24)

7.00

O. JACEK
Dziękczynna w dniu urodzin Krzysztofa
O. JANIK
Za + Agnieszkę
O.

8.00

O. ŻAK
Przez przyczynę dusz czyśćcowych o Boże bł., w sytuacji realizacji otrzymanej pracy

9.00

O. WIĘCEK
Za + Helenę Kościsz

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za + Reginę o radość nieba
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Kazimierza Gołdę
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Elżbietę Skotnicką (24)
O. WÓJTOWICZ
O Boże bł., dla Oli oraz JakubaWtorek, 25 stycznia 2022 r.

6.00

O. RADEK
Ku czci Chrystusa Króla

7.00

O. JANIK
Przez przyczynę dusz czyśćcowych o Boże bł., w sytuacji realizacji otrzymanej pracy
O. ANDRZEJ
Za + Agnieszkę
O.

8.00

O. ŻAK
Za + Władysławę Michalik

9.00

J
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., w 49-tą rocz. ślubu oraz życie wieczne dla + Józefa

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Br. Henryka Prilla SJ od rodz. Jaworów
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Agnieszkę Konturek w 1-szą rocz. śm.
o radość niebaŚroda, 26 stycznia 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium

7.00

O. JACEK
Za + Agnieszkę
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Władysława Łabędzia (26)
O.

8.00

O. ŻAK
Przez przyczynę dusz czyśćcowych o Boże bł., w sytuacji realizacji otrzymanej pracy

9.00

J
Za + Br. Henryka Prilla SJ od rodziców

15.30

O. REKTOR
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
O Boże bł., dla Kasi oraz Pawła
O. RADEK
Za + O. Zbigniewa Gubałę o radość nieba od siostry Stanisławy z rodzinąCzwartek, 27 stycznia 2022 r.

6.00

O. BREMER
Przez przyczynę dusz czyśćcowych o Boże bł., w sytuacji realizacji otrzymanej pracy

7.00

O. JENDRZEJ
O znalezienie drogi pojednania
dla małżonków Anny oraz Tomasza
O. DUDZIK
Za ++ Rodziców Stefanię oraz Franciszka
oraz + córkę Marię
O.

8.00

O. ŻAK
Za + Tadeusza Żaka od sąsiadówJureckich z rodziną

9.00

O. WIĘCEK
Za + Elżbietę Skotnicką (27)

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
Wg. Int.
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Barbarę Jędras-Wilk od koleżanek oraz kolegów syna z Firmy CASTOR
O. ZENON
Za + Eugeniusza Gila w 3-cią rocz. śm. od przyjaciółPiątek, 28 stycznia 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Władysława Łabędzia (28)

7.00

O. ANDRZEJ
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O. JACEK
Za + Jerzego w 8-mą rocz. śm.
O.

8.00

O. ŻAK
W int. Zbigniewa oraz Małgorzaty
o pokój oraz zgodę w rodzinie

9.00

J
Przez przyczynę dusz czyśćcowych o Boże bł., w sytuacji realizacji otrzymanej pracy

15.30

O. ZENON
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Br. Henryka Prilla SJ od przyjaciół
O. WÓJTOWICZ
Za + Helenę KościszSobota, 29 stycznia 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Władysławę Michalik

7.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Franciszka Pulita (26)
O. MICHAŁ
Za + Elżbietę Skotnicką (29)
O.

8.00

O. ŻAK
Za + Br. Henryka Prilla SJ od rodziców

9.00

O. GRZYWACZ
O łaskę wiary oraz uzdrowienia dla Grzegorza

15.30

O. WÓJTOWICZ
Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ
za + Jana Kiszkę w 14-tą rocz. śm., oraz ++ Rodziców oraz ++ Leopolda oraz Zofię

18.00

O. JACEK
Dziękczynna w rocz. śl. Kazimiery oraz Antoniego z prośbą o Boże opiekę4. Niedziela zwykła, 30 stycznia 2022 r.

6.00

DP
Za + O. Zbigniewa Gubałę SJ o radość nieba
od siostrzenicy Anny z mężem

7.30

DP
Za + Helenę Kościsz

9.00

O. JANIK
Przez przyczynę dusz czyśćcowych o Boże bł., w sytuacji realizacji otrzymanej pracy

11.00

O. REKTOR
Za + Mariana Hernika w 11-tą rocz. śm.
O. GROŃ
Za ++ Jana Mierniczka, Mariannę i Andrzeja Chorzewskich oraz Apolonię Maćkosz
O. ŁUCARZ
Dziękczynna za otrzymane łaskę zdrowia, łaskę życia Roberta Bogdańskiego

12.30

O. DUDZIK
Za + Elżbietę Skotnicką (30)

15.30

O. GRZYWACZ
Za + Julię (30)

18.00

O. MICHAŁ
Dziękczynna z prośbą o zdorwia Boże bł., dla Tomasza oraz małgorzatę w 20-tą rocz. ślubu.
Skip to content