Poniedziałek, 6 czerwca 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Danutę Lupa

7.00

O. JACEK
O nawrócenie córki Pauliny oraz syna Konrada
O. FIEDLER
Za + Edwarda (6)
O. ANDRZEJ
Za ++ dobrodziejów oraz ++ z rodziny

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Husarza (23)

9.00

O. URBANIAK
Za + Mariannę Zmarlicka (6)

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
As Thanks giving ana for many blessings and all needed graces for the Mazloom family and Lois a Bianco
O. JANIK
Za + Katarzynę Pawlik

Wtorek, 7 czerwca 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Genowefę Popardowska (7)

7.00

O. JENDRZEJ
Za + Henryka Śladowskiego
O. MINISTER
za + Anastazję Najduch
O. JACEK
Za + Andrzeja Burdek (19)

8.00

O. ANDRZEJ
Za ++ Czesławę oraz Jana Włodarczyk oraz Ich rodziców

9.00

O. JANIK
Za + Anielę Haręza (7)

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za + Stanisława Nowaka od Dyrekcji i Zespołu Laryngologii Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. BALCERAK
W int. Teresy oraz Jana dziękczynna za 61 lat małżeństwa z prośbą o Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski, świętość życia
O. WÓJTOWICZ
Za + Anastazję Najdych od sąsiadów Leona i Elżbiety
O. ZIEMIAŃSKI
Za + O. Zbigniewa Gubałę SJ

Środa, 8 czerwca 2022 r.

6.00

O. BREMER

7.00

O. JANIK
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium
O. JACEK
Za + Kazimierza Podmokły
O. FIEDLER
Za + Wojciecha Marchewska (8)

8.00

O. ŻAK
Za + Mariannę Zmarlicka (8)

9.00

O. ŁUCARZ
O łaskę nawrócenia Marty, Judyty, Moniki, Justyny

15.30

O. REKTOR
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych
O zdrowie, światło Ducha Świętego w egzaminach dla Kamila

18.00

O. RADEK
Za + Marię w 1-szą rocz. śm.
O. WÓJTOWICZ
Za + Genowefę Popardowską (8)

Czwartek, 9 czerwca 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Edwarda (9)

7.00

O. DUDZIK
Int. własna
O. JENDRZEJ
Za ++ Zofię oraz Jana Salawa
O. FIEDLER
O łaskę wiary dla Dzirjego Cza, Liny-Dzoj Cza oraz Amelki – Lian Cza
O. REKTOR
Za + Marię Sułkowską (21)

8.00

O. JANIK
Za + Józefa Husarza (26)

9.00

O. URBANIAK
Za ++ Marię, Stanisława, Zofię

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Anastazję Najduch od koleżanek z pracy
O. BALCERAK
Za + Małgorzatę o radość nieba
O. ZIEMIAŃSKI
Za + O. Zbigniewa Gubałę SJ

Piątek, 10 czerwca 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Danutę Lupa

7.00

O. FIEDLER
O Boże bł., dla Rafała
O. ZIEMIAŃSKI
O łaskę ojcostwa dla Michała
O. JACEK
Za + Andrzeja Burdek (22)

8.00

O. ŻAK
Za + Zbigniewa Bezdyk oraz Jego Rodziców

9.00

O. JANIK
Za + Józefa Husarza (27)

15.30

O. BALCERAK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. REKTOR
Za + Kazimierza Zabłockiego (10)
O. GRZYWACZ
Za + O. Zbigniewa Gubałę SJ

Sobota, 11 czerwca 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Edwarda (11)

7.00

O. BALCERAK
O zdrowie, potrzebne łaski dla Ireny, Antoniego, Natalki
O. MINISTER
Za += Joann ęoraz Zygfryda Pytel
O. URBANIAK
Za + Wojciecha Marchewkę (11)

8.00

O. ŻAK
O uwolnienie wewnętrzne, doświadczenie Bożej Miłości dla Sebastiana

9.00

J
Za + Genowefę Popardoska (11)

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych
W Bogu wiadomej sprawie

18.00

O. FIEDLER
Za + Ryszarda Cieślik w 1-szą rocz. śm.
O.

Najświętszej Trójcy 2022 r.

6.00

DP
Za + Genowefę Popardowską (12)

7.30

DP
Za + Antoniego Świątkiewicza
oraz o Boże bł., dla Jego prawnuczka Antosia

9.00

O. ANDRZEJ
Za ++ Juliana oraz Genowefę Rutkowscy

11.00

O. DUDZIK
Za + Zbigniewa w 8-mą rocz. śm., oraz za rodzinę Fortunów i Szumulaków
O. MICHAŁ
Za + Stanisława Piechowicz w 9-tą rocz. śm.
O. URBANIAK
Za + Władysława Oleś

12.30

O. GRZYWACZ
Za ++ Ludmiłę oraz Lucjana

15.30

O. EKONOM
Za + Wojciecha Marchewkę (12)

18.00

O. LOS
Za + Andrzeja Gieleckiego w 14-tą rocz. śm.
Skip to content