Poniedziałek, 12 września 2022 r.

6.00

O. FIEDLER
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. JACEK
Za + Józefa Ropek

8.00

O. ŻAK
Za + Marię Cięciwa

9.00

O. JANIK
Za ++ Barbarę, Zbigniewa Bauerów

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. RADEK
Za + Jarosława Poważnego

Wtorek, 13 września 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Józefa Ćwika (13)

7.00

O. FIEDLER
O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Maki Bożej, dary Ducha Świętego dla Andrzeja Flakus
O.

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Ropek

9.00

O. DUDZIK
Za + Bronisławę Franczyk w 25-rocz. śm.

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych
Za ++ Alicję, Eugeniusza, Wandę, Stanisława, Juliana, Katarzynę

18.00

O. BALCERAK
Dziękczynna w 10-tą rocz. ślubu Marty oraz Tomasza
O. WÓJTOWICZ
Za ++ Józefa oraz Józefę Sonik oraz ++ z rodziny
O. ZIEMIAŃSKI
Za ++ Stanisława oraz Zofię Natkaniec
oraz Dionizego brata

Środa, 14 września 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. FIEDLER
O potrzebne łaski dla siostry oraz wnuczki
O.
O.

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Ćwik (14)

9.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Józefa Ropek

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za ++ Reklę, Władysława, Józefa
W int. Bogu wiadomych
O zdrowie, Boże bł., dla Kamila podczas egazminów

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Piotra Pyrek o radość nieba
O.

Czwartek, 15 września 2022 r.

6.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Józefa Ćwika (15)

7.00

O. BALCERAK
Za + Józefa Ropek
O.
O.

8.00

O. ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O. JACEK
O potrzebne łaski, Boże bł., dla Agnieszki i Bernatki oraz Ich rodzin

15.30

O. DEREŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych
O rozwiązanie trudných spraw zgodnie z Wolą Bożą dla Danuty

18.00

O. WÓJTOWICZ
O potrzebne łaski, Boże bł., dla rodziny Beaty oraz Rafała Bigaj
O.

Piątek, 16 września 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. ANDRZEJ
Zdrowie, Boże bł., w rodzine Adamczyków oraz Jopek
O. JACEK
Za + Helenę Bożek
O. FIEDLER
Za + Marię Cięciwa (16)

8.00

O. ŻAK
Za + Jozefa Ropek

9.00

J
Za + Czesława w 27-mą r. śm.

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Janinę Pakosiewicz
O.

Sobota, 17 września 2022 r.

6.00

O. FIEDLER
Za + Józefa Ćwika (17)

7.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za ++ Antoniego oraz Stanisławę Piwowońskich
O. DEREŃ
W int. Bogu wiadomej
O. JENDRZEJ
Za + Józefa Zagajskiego

8.00

O. ŻAK
Za + Siostrę Miriam o radość nieba

9.00

O. GRZYWACZ
Za + Józefa Ropek

15.30

J
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. DUDZIK
Za + Mariana Czerenko (17)
O.

25. Niedziela zwykła, 18 września 2022 r.

6.00

DP
Za + Marię Cięciwę (18)

7.30

DP
Za + Janinę Bieniek o pokój duszy

9.00

O. JANIK
Za ++ Aleksandrę oraz Irenę

11.00

O. JACEK
Za + ks. Stanisława Piotrowskiego
O. DUDZIK
Za + Józefa Ropek
O. DEREŃ
Za + Mariana Czerenko (18)

12.30

O. WÓJTOWICZ
Za + Józefa w 1-szą rocz. śm

15.30

O. MICHAŁ
Za + Józefa Romaniaka

18.00

O. GRZYWACZ
Za + Irenę w 40-tą rocz. śm.
Skip to content