Poniedziałek, 10 października 2022 r.

6.00

O. BALCERAK
Dziękczynna za otrzymane łaski

7.00

O. JACEK
W int. Dziękczynnej za otrzymane łaski za wstawiennictwem Rozalii Celakówny z prośbą
o uzdrowienie Agaty
O. FIEDLER
O Bożą opiekę , łaskę wytrwałości w wierze, nauce dla Roxany
O. JENDRZEJ
Za + Piotra Nawalaniec (10)

8.00

O. ŻAK
Za + Barbarę Dziedzic

9.00

J
Za + Jadwigę Szopę (10)

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
Za + Barbarę Dróżdż
W int. Bogu wiadomych
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
Za dusze w czyśćcu ccierpiące które były uwikłane w nałogi

18.00

O. WÓJTOWICZ
O zdrowie, opiekę Matki Bożej, potrebne łaski dla Dawida
O. RADEK
Za + Marię Krasińską (10)

Wtorek, 11 października 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Barbarę Polańską

7.00

O. DUDZIK
Za ++ Zbigniewa, Sebastiana Krawczyków
O. JANIK
Za + Zofię Matan
O. FIEDLER
Za + Władysława Popardowskiego (11)

8.00

O. ŻAK
Za + Andrzeja Nidbała w 20-tą rocz. śm.,
oraz rodziców: Julię i Władysława

9.00

J
Za + Karolinę Franczyk (11)

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za dusze w czyśćcu ccierpiące które były uwikłane w nałogi
O szczęśliwy przebieg operacji oraz zdrowie dla Grażyny

18.00

O. BALCERAK
Za + Marzenę Modzelewską- Korona
O. GROŃ
Za ++ z rodziny Broniewicz

Środa, 12 października 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. JANIK
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., dla rodziny
O. GRZYWACZ
W int. Panu Bogu wiadomej
O. FIEDLER
Za + Józefa Noska (12)

8.00

O. ŻAK
Za + Stnisława Franczyk (12)

9.00

O. REKTOR
Za + Zbigniewa frej

15.30

O. JACEK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za + Barbarę Dróżdż
Za ++ Elżbietę oraz Edwarda Siweckich
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za dusze w czyśćcu ccierpiące które były uwikłane w nałogi
O zdrowie, Boże bł., w czasie egzaminów dla Kamila

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Ludwikę (k) Szaro w 1-szą rocz. śm.
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Władysława Popardowskiego (12)

Czwartek, 13 października 2022 r.

6.00

O. FIEDLER

7.00

O. DUDZIK
O. REKTOR
O. JACEK

8.00

O. ŻAK

9.00

O. JANIK

15.30

O. DEREŃ
Za przyczyną św. Andrzeja Boboli oraz Bł. O. Jana Beyzyma SJ w int. Ojczyzny

18.00

O. ŁUCARZ
W int. Nowożeńców Katarzyny oraz Adi
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Annę Musiał (13)

Piątek, 14 października 2022 r.

6.00

O. BALCERAK
Za + Józefa Noska (14)

7.00

O. GRZYWACZ
Za ++ Teklę oraz Władysława
O. FIEDLER
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O. WÓJTOWICZ
Za + Marię Krasińską (14)

8.00

O. ŻAK
Za ++ z rodziny: Kaszczyńskich oraz Jakowlewów

9.00

J
Za + Władysława Popardowskiego (14)

15.30

O. JANIK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za ++ Edwarda oraz Elżbietę Siweckich
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za dusze w czyśćcu cierpiące które były uwikłane w nałogi
Za + Barbarę Dróżdż

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Ryszarda
O. JACEK
Za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 15 października 2022 r.

6.00

O. JACEK
Za + Piotra Nawalaniec (15)

7.00

O. WÓJTOWICZ
Za dusze w czyśćcu cieriące
O. DEREŃ
W int. Rafała łaskę nawrócenia oraz dar świętości
O. JENDRZEJ
Za + Józefa Noska (15)

8.00

O. ŻAK
O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Romana, Agnieszki oraz Ich dzieci

9.00

O. LOS
Za + Karolinę Franczyk (15)

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za + Wilhelma Raubo, oraz ++ Ireneusza Menert, Annę Menert

18.00

O. ĆWIERZ
Za dusze w czyśćcu cieriące
o.

29. Niedziela zwykła, 16 października 2022 r.

6.00

DP
Za + Józefa Nosek (16)

7.30

DP
O Boże bł., dla Agnieszki oraz dla całej rodziny

9.00

O. JANIK
O Boże bł., zdrowie dla Małgorzaty

11.00

O. REKTOR
Dziękczynna za 50-siąt lat małżeństwa Danuty oraz Wiesława z prośbą o Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski
O. DUDZIK
Za + Jadwigę Szopa (16)
O. JENDRZEJ
O szczęśliwe rozwiązanie Zuzanyy, opiekę Bożą dla Michała oraz syna Ignacego

12.30

O. GRZYWACZ
O pozytywne rozwiązanie problemów w Spółce Madrohut

15.30

O. ŁUCARZ
Za ++ Michała oraz Honoratę Kołodziej o radość nieba

18.00

O. LOS
Dziękczynno-błagalna
w 1-szą rocz. śl. Justyny z Damianem
Skip to content