Poniedziałek, 31 października 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Józefa Zagajskiego

7.00

O. JACEK
O Boże bł., dla Janusza oraz Danuty w 35-tą rocz. śl.
O. GRZYWACZ
Za + Tadeusza Czop
O. JENDRZEJ
Za + Barbarę Polańską

8.00

O. DEREŃ
Za + Helenę Rogozińską

9.00

O. WIĘCEK
O opiekę Serca Pana Jezusa oraz Matki Bożej dla rodzin: Biernat oraz Rajców

15.30

J
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za ++ Michała, Michalinę, Wiesławę, Stanisławę, Jerzego, Wandę
O. JANIK
Za + Tomasza Koper oraz Boże bł., dla dzieci i żony

Wszystkich Świętych 2022 r.

6.00

DP
Za + Helenę Rogozińską

7.30

DP
Za + Antoniego Świątkiewicza

9.00

O. WIĘCEK
Za + Mariannę Zofię Czajko (1)

11.00

O. REKTOR
Za + Jana Szczepaniaka
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Jana oraz ++ Pierzchałów od Agaty
O. JACEK
Za + Józefa Ujazdowskiego (1)

12.30

O. WÓJTOWICZ
Za + S. Helenę Dec

15.30

O. GROŃ
Za ++ Piotra Pyrek, Julię, Jacka, Zygmunta, Jerzego Kłapoccy

18.00

O. DUDZIK
Za ++ Kazimierę, Jana, Kazimierza Dereń, oraz ++ rodziców Marię oraz Tomasza Janowskich oraz Zofię
i Marcina Derenia

Środa, 2 listopada 2022 r.

6.00

O. JACEK
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. JANIK
Za ++ Marii i Michała Świątkiewicz
O. WÓJTOWICZ
Za poleconych w wypominkach
O. JENDRZEJ
Za + Henryka Śladowskiego

8.00

O. DEREŃ
Za + Józefa Dalewskiego
oraz ++Dziadków i Pradziadków

9.00

O. REKTOR
Za ++ Stefanię i Mieczysława Ludwin,
oraz ++ Dziadków i Pradziadków

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za + Barbarę Putrym w 6-tą rocz. śm.
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za ++ Jana i Marię Łukaszczyk
Za ++ Marię i Józefa Szumańskich

18.00

O. BALCERAK
Za ++ Honoratę, Michała, Władysława, Augustyna, Jana Kołodziej
O. ZIEMIAŃSKI
O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Urszuli
z okazji imienin, oraz męża Mariusza i syna Radka z żoną

Czwartek, 3 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. DUDZIK
Za + Józefa Chronowskiego
O. JACEK
Za + Józefa Ujazdowskiego
O. MINISTER
Za ++ Michała Cygan, Zofię i Stanisława Stochmał, Ewę i Wilhelma Flisek oraz dusze czyśćcowe

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Zagajskiego

9.00

O. DEREŃ
Za ++ Genoweę, Kazimierza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

15.30

O. JANIK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O opiekę Matki Bożej, powrót do zdrowia dla Joanny
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za + Marię Kondracką
Za ++ Jana i Mieczysława

18.00

O. ŁUCARZ
Za ++ Helenę oraz Kazimierza Zaremba
O. REKTOR
Za ++ Teresę oraz Tadeusza Smagowicz

Piątek, 4 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
O znalezienie drogi pojednania
dla małżonków Anny i Tomasza

7.00

O. JENDRZEJ
Wynagradzająca NSPJ
O. DEREŃ
Za poleconych w wypominkach
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Tadeusza Czop

8.00

O. ŻAK
O łaskę zdorwia dla mamy oraz Jej dziecka

9.00

O. BALCERAK
Za + Mirosława Jaworskiego (4)

15.30

O. WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
O łaskę spowiedzi oraz zdrowia dla Mariana
O. GROŃ
Dziękczynna z prośbą o Boże Bł., zdrowie
dla Grażyny, Romana, Marii, Karola oraz Ich dzieci

Sobota, 5 listopada 2022 r.

6.00

O.
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O.
O Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Marii w dniu ur., oraz Elżbiety w dniu imienin
O.
O potomstwo dla Justyny i Bronisława
O.
Za + Józefa Chronowskiego

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Zagajskiego

9.00

O.
O oże bł., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Wojciecha rejdych w 40-tą rocz. ur.

15.30

O.
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych

18.00

O.
Za ++ Romana i Elżbietę rodziców oraz siostrę i Marię
O.

32. Niedziela zwykła, 6 listopada 2022 r.

6.00

DP
Za + Józefa zagajskiego

7.30

DP
Za ++ Helenę oraz Idziego Celińskich

9.00

O. WIĘCEK
O rozeznaniae drogi życiowej dla rodziny Biedów

11.00

O. BALCERAK
Za ++ Urszulę oraz Eugenisza Hryniewicz
O. JENDRZEJ
O potrzebne łaski dla Wandy oraz Jej rodziny
O. JANIK
Za + Krystynę Turała – Szybowskich (6)

12.30

O. DUDZIK
Za + Henrykę Tucholską w 10-tą rocz. śm.

15.30

O. MICHAŁ
Za + Zdzisława Zazowskiego

18.00

O. LOS
W int. Agnieszki oraz Mateusza o opiekę Świętej Rodziny, potrzebne łaski na drodze życia małżeńskiego
Skip to content