Poniedziałek, 7 listopada 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Józefa Zagajskiego

7.00

O. JACEK
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., zdrowie dla Eugeniusza oraz Stanisławy w 41-szą rocz. śl.
O. GRZYWACZ
O Boże bł., potrzebne laski dla Rafała
O. FIEDLER
Za + Bronisława Hamernik
O. DEREŃ
Za + Marka Wartalskiego o dar nieba

8.00

O. ŻAK
O opiekę Serca Bożego oraz Matki Bożej dla Sławka, Pawła, Mariana, Mateusza,
oraz Mariana męża z okazji imienin

9.00

O. WIĘCEK
Za + S. Helenę Dec

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za + Andrzeja Kowalówka
Za dusze w czyśćcu cierpiące które żyły w nałogach

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Józefa Ujazdowskiego (7)
O. RADEK
O zdrowie, Boże bł., dla wnuków Artura i Antosia
O. WÓJTOWICZ
Za ++ Elżbietę oraz Jana Badeckich

Wtorek, 8 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Mirosława Jaworskiego (8)

7.00

O. DUDZIK
Za ++ Zofię, Stanisłwa, Andrzeja Durków
O. JACEK
Za ++ Magdalenę, Andrzeja, Adelę, Wincentego, Bolesława
O. REKTOR
Za + Józefa Mordarskiego

8.00

O. ŻAK
O potrzebne łaski dla Wandy oraz Jej rodziny

9.00

O. DEREŃ
Za + Józefa Kieblesz

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za dusze w czyśćcu cierpiące które żyły w nałogach
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
O wzajemne wybaczenie i zgodę w rodzinie
Dziękczynna w rocz. urodzin z prośbą o Boże bł., zdrowie, oraz świętość

18.00

O. BALCERAK
Za + Jadwigę Kluszczyńską oraz ++ z rodz. Markiewiczów
O. GROŃ
Za ++ Annę oraz tadeusza Dziedzic
O. WÓJTOWICZ
Za ++ Krystynę oraz Szymona

Środa, 9 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za doboroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. JANIK
Za ++ Władysławę oraz Jana Bator
O. GRZYWACZ
Za poleconych w wypominkach
O. JACEK
Za + Józefa Chronowskiego

8.00

O. FIEDLER
Za + Józefa Zagajskiego

9.00

O. ŁUCARZ
Za ++ Marię oraz Jana Lohman

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za dusze w czyśćcu cierpiące które żyły w nałogach
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
O zdrowie, Boże bł., dla Kamila podczas egzaminów

18.00

O. WÓJTOWICZ
O potrzebne łaski dla Maksymiliana w 18-tą rocz. ur., oraz za + Cecylię
O. ZIEMIAŃSKI

Czwartek, 10 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. GRZYWACZ
Za ++ Julię, męża Stanisława oraz ++ z rodziny
O. FIEDLER
Za + Józefa Ujazdowskiego (10)
O. JACEK
Za ++ Jana, Tadeusza, Grzegorza Kwiatkowski oraz Janusza Szałatkiewicza, Stanisława Borodaj

8.00

O. JANIK
Za + Józefa Witkowskiego

9.00

O. DEREŃ
Za ++ Piotra i Pawła

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O opiekę Matki Bożej, powrót do zdrowia dla Joanny
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za dusze w czyśćcu cierpiące które żyły w nałogach
O Boże bł., dla wnuka Kacpra w 25-tą rocz. ur.

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Ryszarda
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Wandę Lasak

Piątek, 11 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Jozefa Zagajskiego

7.00

O. JENDRZEJ
O potrzebne łaski dla Wandy oraz Jej rodziny
O. DEREŃ
Za poleconych w wypominkach
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Tadeusza Czop

8.00

O. JACEK
Za + S. Helenę Dec

9.00

O. JANIK
Za + Walerię Tyrała

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za dusze w czyśćcu cierpiące które żyły w nałogach
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
O potrzebne łaski, Boże bł., dla Kamila w 18-tą rocz. ur.
O. WÓJTOWICZ
O zdrowie, dalszą Bożą opiekę dla Robeta

Sobota, 12 listopada 2022 r.

6.00

O. BALCERAK
Za + Mirosława Jaworskiego (12)

7.00

O. MINISTER
Za + Władysława Hajduka w 21-szą rocz. śm.
O. JENDRZEJ
Za + Kazimierza
O. DEREŃ
Za + Bronisława Hamernik

8.00

O. JACEK
Za + Helenę Wolak

9.00

J
O Boże bł., zdrowie dla Witolda w dniu imienin

15.30

O. ZIEMIAŃSKI
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za dusze w czyśćcu cierpiące które żyły w nałogach
Za + Mariana Furgał w 1-szą rocz. śm.
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. DUDZIK
Za + Ryszarda
O.

33. Niedziela zwykła, 13 listopada 2022 r.

6.00

DP
Za + Józefa Zagajskiego

7.30

DP
Za ++ Janinę, Gabriela

9.00

O. WIĘCEK
Za + Jozefa Ujazdowskiego (13)

11.00

O. WÓJTOWICZ
Dziękczynna w 18-tą rocz. ur.
O. DUDZIK
Za + Janinę Aniserowicz w 3-cią rocz. śm.
O. ŁUCARZ
Za + Krystynę Turała – Szybowska (13)

12.30

O. MICHAŁ
Za ++ rodziców Irenę oraz Józefa Sendor

15.30

O. BALCERAK
Za + Stanisława

18.00

O. LOS
Za ++ Stanisława oraz Józefa
Skip to content