Poniedziałek, 14 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. JACEK
O potrzebne łaski dla Wandy oraz Jej rodziny
O. GRZYWACZ
Za + Kazimierza Kamyczura
O. MINISTER
Za + Józefa Chronowskiego

8.00

O. ŻAK
Za + Bartłomieja Sopyta

9.00

O. WIĘCEK
Za ++ rodziców

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za dusze wczyśćcu cierpiące które żyły w nałogach
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za + Andrzeja Kowalówkę
W itn. Anny i Ewy o uwolnieni od złej mowy i nienawiści

18.00

O. ŁUCARZ
Za ++ Józefa oraz Marię Rogóż
O. JANIK
Za + Alojzego Kokoszka

Wtorek, 15 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Józefa Zagajskiego

7.00

O. DUDZIK
Za ++ Józefa oraz Domicela Drwięga
O. JACEK
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O. FIEDLER
Za + Tadeusza Czop
O. VITALIJ
Wynagradzająca za grzechy z prośbą o przecięcie więzów zła oraz przekleństw ciążących nad Bartkiem i Jego rodziną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Niego i Jego rodziny

8.00

O. ŻAK
Za + Tomasza Mroczek

9.00

O. JANIK
Za + Jarosława Morawskiego oraz Jego rodziców Marię i Antoniego Morawskich

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, opiekę Bożą dla Pawła, pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów
W int. Bogu wiadomych
Za + Władysławę o radość nieba
W int. Doroty o zdrowie i Światło Ducha Świętego

18.00

O. BALCERAK
Za ++ Adama i Aleksandrę Łomnickich
O. GROŃ
Za + Józefa Krupę

Środa, 16 listopada 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. JANIK
Za + Martę Krężołek
O. FIEDLER
Za poleconych w wypominkach
O. GRZYWACZ
Za + Józefa Mordarskiego
O. JACEK
Wynagradzająca za grzechy z prośbą o przecięcie więzów zła oraz przekleństw ciążących nad Bartkiem i Jego rodziną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Niego i Jego rodziny

8.00

O. ŻAK
Za dusze wczyśćcu cierpiące

9.00

O. REKTOR
Za + Józefa Ujzadowskiego (16)

15.30

O. DEREŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za + Rafała o radość nieba w 1-szą rocz. śm.
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O siłę dla marii w wypełnianianiu woli Bożej
W int. Bogu wiadomych
W int. Bogumiły Nocek
Za + Jana Woźniczka w 1-szą rocz. śm.

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Antoniego Dudek
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Marię Banasik
oraz + Dorotę Kucharską w 10-tą rocz. śm.

Czwartek, 17 listopada 2022 r.

6.00

O. JACEK
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. RADEK
Za wszystkich zmarłych
O. FIEDLER
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O. REKTOR
Za + Józefa Chronowskiego
O. GRZYWACZ
Wynagradzająca za grzechy z prośbą o przecięcie więzów zła oraz przekleństw ciążących nad Bartkiem i Jego rodziną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Niego i Jego rodziny

8.00

O. ŻAK
Za + Mirosława Jaworskiego (17)

9.00

O. WIĘCEK

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, potrzebne łaski, szczęśliwy przebieg zabiegu dla Teresy Wrzos
W int. Bogu wiadomych
O opiekę Matki Bożej, powrót do zdrowia dla Joanny
O Boże bł., dla Grzegorza oraz Jego dzieci

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za ++ rodzieństwo Natalię, Annę, Marię, Helenę, Stanisława, Zofię, Jana
O. ZIEMIAŃSKI
O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla S. Bernardy z okazji urodzin

Piątek, 18 listopada 2022 r.

6.00

O. JACEK
Za + Józefa Zagajskiego

7.00

O. JENDRZEJ
Za + Józefa Witkowskiego
O. RADEK
Za poleconych w wypominkach
O. FIEDLER
O Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski dla Marioli z rodziną
O. REKTOR
Wynagradzająca za grzechy z prośbą o przecięcie więzów zła oraz przekleństw ciążących nad Bartkiem i Jego rodziną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Niego i Jego rodziny

8.00

O. ŻAK
Za dusze wczyśćcu cierpiące

9.00

O. WIĘCEK
Za ++ Aleksandra i Kazimierę Tryniszewskich

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
Za ++ Marię oraz Marcina o radość nieba
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. BALCERAK
Za + Zofię Głowa w rocz. śm.
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Grzegorza Salawa oraz ++ z rodziny

Sobota, 19 listopada 2022 r.

6.00

O. FIEDLER
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. MINISTER
Za ++ Jana, Apolonię, Józefa
O. GRZYWACZ
Za + Józefa Ujazdowskiego (19)
O. JACEK
Za + Tadeusza Czop
O. DEREŃ
Wynagradzająca za grzechy z prośbą o przecięcie więzów zła oraz przekleństw ciążących nad Bartkiem i Jego rodziną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Niego i Jego rodziny

8.00

O. ŻAK
Za + Salomeę Frej

9.00

O. VITALIJ
Za + Krystynę Turała _ Szybowską (19)

15.30

O. ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
Za + Władysława o radość nieba
W int. Bogu wiadomych

16.30

O. ZIEMIAŃSKI
Z prośbą o beatyfikację Rozalii Celakówny

18.00

O. GROŃ
Za + Mamę Elżbietę o radość nieba

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 2022 r.

6.00

DP
Ku czci Chrystusa Króla

7.30

DP
Za ++ Franciszkę, Zofię, Wiktorię

9.00

O. JANIK
Dziękczynna za otrzymane łaski podczas ćwiczeń duchownych oraz za kapłanów którzy mi pomagali: Jarosława Stawarza, Roberta Więcka, Jarosława Naliwajko, Tadeusza Hajduka oraz za wiele innych pomocnych osób

11.00

O. REKTOR
Za + Annę Dyduch – Falniowską
O. GROŃ
Dziękczynno-błaglana w int. Rodziny Kacprzaków
O. BALCERAK
Za + Krystynę Turała – Szybowską (20)
O. JENDRZEJ
Wynagradzająca za grzechy z prośbą o przecięcie więzów zła oraz przekleństw ciążących nad Bartkiem i Jego rodziną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Niego i Jego rodziny

12.30

O. GRZYWACZ
Za + Krzysztofa Syputa

15.30

O. MICHAŁ
Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

O. LOS
Za ++ Elżbietę oraz Edwarda Siweckich
O. DUDZIK
Za ++ Stanisławę i Edwarda Czerwińskich
Skip to content