Poniedziałek, 28 listopada 2022 r.

6.00

O. FIEDLER
Za dusze wczyśćcu cierpiące

7.00

O. JACEK
Za + Jadwigę Kuszczyńską
O. REKTOR
Za dusze wczyśćcu cierpiące
O. BALCERAK
Za + Bronisława Hamernik

8.00

O. ŻAK
Za + Jozefa Zagajskiego

9.00

O. JANIK
Za + Macieja Rusowicza

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O zdrowie, Dary Ducha Świętego dla o. Prefekta
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Za ++ Stefana, Zdzisława, Starzyk
O.

Wtorek, 29 listopada 2022 r.

6.00

O. VITALIJ
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. DUDZIK
Za + Andrzeja Gieleckiego
O. FIEDLER
Za + Józefa Ujazdowskiego
O. JACEK
Za + Józefa Chronowskiego

8.00

O. ŻAK
Za + Władysława Stasik

9.00

O. WIĘCEK
Za + S. Helenę Dec

15.30

O. WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. BALCERAK
Za + Marię Dziedzic
O. ŁUCARZ
O łaskę nawrócenia, światła Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Marioli z rodziną

Środa, 30 listopada 2022 r.

6.00

O. JACEK
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. BALCERAK
Za + Tadeusza Czop
O. GRZYWACZ
Za poleconych w wypominkach
O. FIEDLER
Za ++ Agnieszkę, Zofią, Annę Iwan

8.00

O. ŻAK
O zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski dla Andrzeja Mrozka

9.00

O. WIĘCEK
Za + Józefa Ujazdowskiego (30)

15.30

O. REKTOR
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Andrzeja
O. RADEK
Za + Krystynę Turała – Szybowską (30)

Czwartek, 1 grudnia 2022 r.

6.00

O. JACEK
Za + Helenę Rogozińską

7.00

O. MÓŁKA
Int. własna
O. REKTOR
Za + Mateusza Herian (1)
O. RADEK
Za + Józefa Chronowskiego
O. FIEDLER
Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

O. ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O. GRZYWACZ
Za ++ z rodziny śp. Józefa Ujazdowskiego

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych
Za ++ Jana i Katarzynę Krzyworzeka
Za + ks. Bonawenturę Kadeja

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + męża Wiesława w 10-tą rocz. śm.
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Andrzeja Ciesielskiego

Piątek, 2 grudnia 2022 r.

6.00

O. RADEK
O rozeznanie woli Bożej, Boże bł., dla Zbigniewa

7.00

O. LOS
Wynagradzająca N. S. P. J.
O. GRZYWACZ
Za + Tadeusza Czop
O. FIEDLER
Za + Henryka Śladowskiego

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Kieblesz

9.00

O. REKTOR
O Boże bł., rozeznanie woli Bożej dla Ludmiły

15.30

O. JACEK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Za ++ z rodziny śp. Józefa Ujazdowskiego
O. ZIEMIAŃSKI
O łaskę zdrowia dla mamy oraz Jej dziecka

Sobota, 3 grudnia 2022 r.

6.00

O. JACEK
Za dusze wczyśćcu cierpiące

7.00

O. MINISTER
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi w mojej rodzinie
O. DEREŃ
O poznanie drogi życiowej i potrzebne łaski dla Andrzeja
O. JENDRZEJ
Za + Bronisława Hamerink

8.00

O. ŻAK
Za + Helenę Rogozińską

9.00

O. ĆWIERZ
Za + Mateusza Herian (3)

15.30

O. VITALIJ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zmianę myślenia i nawrócenie Alicji
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych
Za + Barbarę Żmudkę

18.00

O. DUDZIK
Za + Bohdana Śwituszek w 91-szą rocz. ur.
O.

2. Niedziela adwentu, 4 grudnia 2022 r.

6.00

DP
Za + Józefa Zagajskiego

7.30

DP
O Boże bł., głęboką warę, zdrowie oraz pomoc Bożą
w życiu dla Barbary, Macieja, Antosia

9.00

O. WIĘCEK
O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Barbary z okazji imienin
O. VITALIJ
Za + Wiesławę Niemiec w 4-tą rocz. śm.

11.00

O. REKTOR
O zdrowie, Bożą opiekę dla Barbary
O. DEREŃ
O potrzebne łaski, Boże bł., dla S. Barbary Dereń
O. FIEDLER
Za + Barbarę Szymańską

12.30

O. DUDZIK
Za ++ Bronisławę oraz Stefana

15.30

O. MICHAŁ
Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

O. LOS
O zdrowie, Boże bł., dla Barbary
Skip to content