Poniedziałek, 16 stycznia 2023 r.

6.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Bronisława Hamernik

7.00

O. JACEK
Za + Mariannę
O. GRZYWACZ
Za + Stanisława Wolskiego
O. FIEDLER
Za + Barbarę Andrzejewską (16)

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Witkowskiego

9.00

O. WIĘCEK
O Boże bł., łaskę wiary, zdrowie,
dla Wiesława i Jego dzieci

15.30

O. BALCERAK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Andrzeja Kubackiego (16)
O. RADEK
Za + Annę Florczyk

Wtorek, 17 stycznia 2023 r.

6.00

O. RADEK
Za + Józefa Mordarskiego

7.00

O. FIEDLER
Za ++ Danutę i Mariana Kwaśnik oraz ++ z rodziny
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Mariannę
O.

8.00

O. ŻAK
Za + Andrzeja Kubackiego (17)

9.00

O. ANDRZEJ
Za + Franciszka Szirer (17)

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. BALCERAK
O Boże bł., łaskę wiary, zdrowie,
dla Wiesława i Jego dzieci

Środa, 18 stycznia 2023 r.

6.00

O. FIEDLER
Za doborczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. JANIK
Za + Józefa Chronowskiego
O. GRZYWACZ
Za + Barbarę Kot
O. JENDRZEJ
Za + Andrzeja Kubackiego (18)

8.00

O. ŻAK
Za + Bronisława Hamernik

9.00

O. ANDRZEJ
O Boże bł., łaskę wiary, zdrowie,
dla Wiesława i Jego dzieci

15.30

O. JACEK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych
Za + Henryka Olejniczaka w rocz. śm.

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za ++ Marię oraz Stanisława Sroka
O. RADEK
W int. Renaty
O. ŁUCARZ
Za + Barbarę Andrzejewską (18)

Czwartek, 19 stycznia 2023 r.

6.00

O. JACEK
Za + Mariannę

7.00

O. DUDZIK
Za + Józefa Mordarskiego
O. GRZYWACZ
Za ++ Józefa oraz Helenę Stachowicz
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Eugeniusza Kościółka

8.00

O. ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O. WIĘCEK
Za + Józefa Witowskiego

15.30

O. RADEK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
O Boże bł., łaskę wiary, zdrowie,
dla Wiesława i Jego dzieci
O. REKTOR
Za + Andrzeja Kubackiego (19)

Piątek, 20 stycznia 2023 r.

6.00

O. RADEK
Za + Józefa Chronowskiego

7.00

O. BALCERAK
Za + Bohdana Śwituszak w 6-tą rocz. śm.
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Bronisława Hmaernik
O.

8.00

O. ŻAK
Za ++ Genowefę i Kazimierza
oraz za ++ w czyśćcu cierpiące

9.00

O. JANIK
O Boże bł., łaskę wiary, zdrowie,
dla Wiesława i Jego dzieci

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Za + Andrzeja Kubackiego (20)

Sobota, 21 stycznia 2023 r.

6.00

O. ZIEMAŃSKI
Za + Józefa Mordarskiego

7.00

O. MINISTER
Za + Mariannę
O. DEREŃ
Za + Józefa Witowskiego
O. LOS
Za + Marię Smoleń o dar nieba

8.00

O. ŻAK
Za + Andrzeja Kubackiego (21)

9.00

O. GRZYWACZ
O łaskę wiary, Boże bł., zdrowie
dla Wiesława oraz Jego dzieci

15.30

J
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. JACEK
Za + Teresę Kriger (21)

3. Niedziela zwykła, 22 stycznia 2023 r.

6.00

DP
Za + Stanisława Wolskiego

7.30

DP
Za ++ Marię oraz Stanisława Skrobot oraz ++ z rodziny

9.00

O. ANDRZEJ
Za + Andrzeja Kubackiego (22)

11.00

O. REKTOR
Za + Eugeniusza Gol w 4-tą rocz. śm., od przyjaciół
O. DUDZIK
Za + Marię Krasińską w 14-tą rocz. śm.
O. GRZYWACZ
Za + Alfreda Galas (22)

12.30

O. WIĘCEK
Za + Marię Nowak o radość nieba

15.30

O. ŁUCARZ
Za + Teresę Kriger (22)

18.00

O. LOS
Za + Alinę Laszczka-Stryżewska w 3-cią rocz. śm.

Skip to content