1.

Dziś po Mszy św. o godz. 12.30, już 11-te Matinée Organowe w wykonaniu Filipa Koniecznego – studenta Akademii Muzycznej w Krakowie.

2.

Wtorek, 17 stycznia, wspomnienie Antoniego Wielkiego. To egipski pustelnik, opat, ojciec pustyni, odnowiciel Kościoła. Tradycyjnie uznawany za twórcę anachoretyzmu, jednej z odmian ruchu monastycznego. Żył ponad 100 lat na przełomie III/IV wieku. Święty, czczony przez: Kościół katolicki, Cerkiew prawosławną, Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, wspólnoty anglikańskie, Kościoły protestanckie. Chroniący przed zarazą, przed ogniem, pierwszy patron chorych psychicznie, zwierząt, orędownik w różnych chorobach.
W tym dniu w Kościele katolickim w Polsce XXVI Dzień Judaizmu pod hasłem: Przejście Pana: Dziś wychodzicie (Wj 13,14), ustanowiony przez Konferencje Episkopatu Polski w 1997 r.
Jego potrzeba wynika z rosnącego przekonania, że bez nieustannie pogłębianej świadomości żydowskich korzeni i zawsze aktualnego żydowskiego wymiaru chrześcijańskiej wiary, sama tożsamość chrześcijaństwa i Kościoła ulega zagubieniu. W rezultacie, zanika obecność chrześcijan w świecie, a ich religijność często okazuje się podatna na rozmaite formy bałwochwalstwa, herezji i innych ludzkich idei. Orędzie chrześcijańskie staje się wówczas niezrozumiałe.

3.

W dniach od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, z przewodnimi słowami z księgi Izajasza Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości. Nie ustawajmy w modlitwie oraz wysiłku poszukiwania i budowania jedności wśród wyznawców Boga Trójjedynego.

4.

Czwartek, 19 stycznia, wspomnienie św. Józefa Pelczara, biskupa.
Godz. 16.30 Msza św. w int. beatyfikacji Rozalii Celakówny.

5.

Sobota, 21 stycznia, wspomnienie Agnieszki Rzymianki, niespełna 12-to letniej dziewicy oraz męczennicy z przełomu III/IV wieku. Świętej Kościoła katolickiego oraz Cerkwi prawosławnej. Patronka dzieci, panien, ogrodników.

6.

W przyszłą niedzielę 22 stycznia, godz. 19.00 Krakowskie Centralne Nabożenstwo Ekumeniczne pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa, kazanie wygłosi ks. Łukasz Ostruszka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

7.

W zakrystii prasa religijna, styczniowy numer biuletynu Apostolstwa Modlitwy Modlitwa i Służba m.in. z kolorową wkładką poświęconą bazylikom rzymskim, oraz artykułem o Bazylice św. Jana na Lateranie, otwierającym cykl tekstów o pozostałych bazylikach w Wiecznym Mieście.


Błogosławionej niedzieli!
Szczęść Boże!

„Antoni Wielki”, autor: Francisco de Zurbarán

Skip to content