Poniedziałek, 30 stycznia 2023 r.

6.00

O. RADEK
Za + Agnieszkę

7.00

O. JACEK
Za + Andrzeja Fidorowicza
O. JENDRZEJ
Za ++ z rodziny Janczurów
O. MICHAŁ
Za + Barbarę Andrzejewską (30)

8.00

O. JANIK
Za + Stanisława Wolskiego

9.00

O. ANDRZEJ
W int. chorej mamy o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej oraz Miłosierdzie Boże na cały Nowy Rok

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Alfreda Galasa (30)
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Andrzeja Kubackiego (30)

Wtorek, 31 stycznia 2023 r.

6.00

O. RADEK
Za + Stanisława Długosza

7.00

O. DUDZIK
Za + Elżbietę Pasyk
O. DEREŃ
Za ++ Stanisławę (k) i Mieczysława Dziedziców
O. MINISTER
Za ++ Marię i Władysława oraz Helenę Szpila

8.00

O. MICHAŁ
Za + Stanisława Żyłę od Marii i Tadeusza ze Stroży

9.00

O. ANDRZEJ
Za + papieża seniora Benedykta XVI

15.30

O. JANIK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
O Boże bł., dla rodzin: Smoleniów,
Wątrobów i Opalińskich
O. ZIEMIAŃSKI
O Boże bł., dla Filipa z okazji urodzin

Środa, 1 lutego 2023 r.

6.00

O. DEREŃ
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. JANIK
Za + Stanisława Żyłę o dar nieba za szlachetne życie
O. GRZYWACZ
Za + Stanisława Wolskiego

8.00

O. ŻAK

9.00

O. ANDRZEJ
Za ++ Annę, Piotra, Apolonię i Tadeusza oraz Jana

15.30

O. JACEK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych
O upragnioną pracę

18.00

O. BALCERAK
O dar beatyfikacji O. Józefa Andrasza

Ofiarowanie Pańskie 2023 r.

6.00

O. RADEK
Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

O. ZIEMIAŃSKI
O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej
O. JACEK
Za + Teodozję Korona (2)

8.00

O. ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O. DUDZIK
Za ++ Genowefę i Kazimierza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

15.30

O. GRZYWACZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za ++ Julię , Stanisława, Magdalenę Kuc
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
Za + Helenę o radość życia wiecznego
W int. Bogu wiadomych
Za + O. Edwarda Sticha w 9-tą rocz. śm.
Za + Mariana

18.00

O. REKTOR
O. WÓJTOWICZ

Piątek, 3 lutego 2023 r.

6.00

O. JACEK
Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

O. GRZYWACZ
Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
O. FIEDLER
Za + Kazimierza Sznajdera

8.00

O. ŻAK
O nawrócenie oraz wyrwanie z nałogów Jana,
Mateusza i Marcina

9.00

O. DEREŃ
W int. Panu Bogu wiaodmej

15.30

O. ZIEMIAŃSKI
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Za + Stanisława Żyłę od chrzestnego Marka z rodziną
O. WÓJTOWICZ
O dar pojednania w rodzinie

Sobota, 4 lutego 2023 r.

6.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Barbarę Kieblesz

7.00

O. MINISTER
Za ++ Urszulę oraz Józefa
O. GRZYWACZ

8.00

O. ŻAK
Za + Stanisława Wolskiego

9.00

O. WIĘCEK
W int. Panu Bogu wiadomej

15.30

O. DUDZIK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. JACEK
O nawrócenie, wyjście z nałogu Jana, Mateusza i Marcina

5. Niedziela zwykła, 5 lutego 2023 r.

6.00

dp
Za + Michała Kieblesz

7.30

dp
Za + Teresę w 3-cią rocz. śm., o radość nieba

9.00

O. ANDRZEJ
Dziękczynna z prośbą o Boże bł.,
dla Kazimiery i Antoniego w 55-tą rocz. śm.

11.00

O. REKTOR
Wynagradzająca z prośbą o potrzebne łaski
dla Anety i Pawła oraz synów: Kacpra i Wiktora
O. VITAIY
Za + Stanisława Żyłę od Ireny i Andrzeja ze Stróży
O. WÓJTOWICZ
Dziękczynna w 40-tą rocz. ślubu Lucyny i Leszka

12.30

O. GROŃ
O łaskę zdrowia dla Agnieszki

15.30

O. GRZYWACZ
O łaskę zdrowia, Boże bł., dla Haliny

18.00

O. DUDZIK
O nawrócenie oraz trzeźwość dla Mateusza

Skip to content