1.

Dziś o godz. 15.30 początek rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym Pokój mój daję Wam, organizowanych przez OO. Jezuitów, Duszpasterstwo Akademickie WAJ i Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Po Mszy św., konferencja rekolekcyjna.
Godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żalów. Kazania pasyjne wygłosi Ojciec Mariusz Balcerak jezuita.
Za udział w Gorzkich Żalach oraz Drodze Krzyżowej można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: wolność od przywiązania do grzechu lekkiego, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca św.

2.

Czwartek, 2 marca, pierwszy czwartek miesiąca, godz. 23.00 nocna Adoracja Najswiętszego Sakramentu – Godzina Święta.

3.

Piątek, 3 marca, pierwszy piątek miesiąca.
Godz.17.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej, poprowadzą Księżą Scholastycy.

4.

Sobota, 4 marca, święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej.

5.

W zakrystii prasa religijna, marcowy Biuletyn Apostolstwa Modlitwy, Modlitwa i Służba, kwartalnik Życie duchowe, poświęcony szeroko rozumianej tematyce modlitwy, duchowości ignacjańskiej, współczesnej kulturze.
Również jest dostępna, przygotowana przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego (WŻCH) Zdrapka wielkopostna, zachęcamy do tej formy modlitwy oraz pracy wewnętrznej w każdym dniu wielkiego postu.

6.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę oraz za pomocą przelewów internetowych.


Błogosławionej niedzieli!
Szczęść Boże!


„Jan Długosz świadkiem modlitwy Kazimierza”, autor: Florian Cynk

Skip to content