Poniedziałek, 27 lutego 2023 r.

6.00

O. BREMER
Za + Michała Kieblesz

7.00

O. JACEK
O łaskę zdrowia dla Roberta Pękali oraz pracowników
O. GRZYWACZ
Za ++ rodziców Stefanię oraz Franciszka oraz Marię córkę
O. FIEDLER
Za + Jerzego Mazgaja

8.00

O. ŻAK
Za + Alinę Goławską (22)

9.00

O. ANDRZEJ
Za + O. Tadeusza Chromika w rocz. śm.

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O nawrócenie oraz potrzebne łaski dla rodzin:
Podmokły, Ilnicki, Oleksy
W int. Bogu wiadomych
Przebłagalna za brak miłości ludzi wobec Matki Bożej

18.00

O. ŁUCARZ
Za + pułkownika prof. Wojciecha Narębskiego
O. ZIEMIAŃSKI
O oddanie Leszka Matce Bożej
O. VITALY
Za + Teresę Pająk w rocz. śm.

Wtorek, 28 lutego 2023 r.

6.00

O. FIEDLER
Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

O. DUDZIK
O zdrowie, Boże bł., dla Wiktora i Norberta Nowaka
O. RADEK
Za + S. Emanuelę Kiedrowską
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Stanisławę Wójcik

8.00

O. ŻAK
Za + Alinę Goławską (23)

9.00

O. ANDRZEJ
Za + Jerzego Mazgaja

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O nawrócenie oraz potrzebne łaski dla rodzin:
Podmokły, Ilnicki, Oleksy
W int. Bogu wiadomych
Przebłagalna za brak miłości ludzi do Matki Bożej

18.00

O. BALCERAK
Za ++ Stefanię oraz Franciszka

Środa, 1 marca 2023 r.

6.00

O. BREMER
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. JANIK
Za + Jerzego Mazgaja
O. JACEK
Za + Andrzeja Płonkę (1)
O. GRZYWACZ
Za + Alinę Gosławską (24)

8.00

O. ŻAK
Za + Leokadię Kulak (1)

9.00

O. FIEDLER
O nawrócenie i wyrwanie z nałogów dla Jana, Mateusza, Marcina

15.30

O. VITALY
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O nawrócenie oraz potrzebne łaski dla rodzin:
Podmokły, Ilnicki, Oleksy
W int. Bogu wiadomych
Przebłagalna za brak miłości ludzi do Matki Bożej

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Marcina Srebnickiego (1)
O. RADEK
Za + Jacka Kłapuckiego w 8-mą rocz. śm.

Czwartek, 2 marca 2023 r.

6.00

O. BREMER
Za + Stanisława Wójcika

7.00

O. GRZYWACZ
Za ++ Kazimierza Fąfara oraz Barbarę Świstak
O. FIEDLER
Za + Teodozję Korona (30)
O. JACEK
Za + Alinę Gosławską (25)

8.00

O. ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O. JANIK
Za ++ Helena, Stanisława, Ferdynand
O. LOS
Za + Edwarda

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O nawrócenie oraz potrzebne łaski dla rodzin:
Podmokły, Ilnicki, Oleksy
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. VITALY
O nawrócenie, wyrwanie z nałogów dla Jana, Mateusza, Marcina
O. RADEK
Za + Marcina Srebnickiego (2)

Piątek, 3 marca 2023 r.

6.00

O. RADEK
O nawrócenie, wyrwanie z nałogów dla Jana, Mateusza, Marcina

7.00

O. FIEDLER
Wynagradzająca N. S. P. J.
O. JACEK
Za + Marka Dymka (3)
O. BALCERAK
Za + Józefa Wojtasa

8.00

O. ŻAK
Za + Alinę Gosławską (26)

9.00

O. WIĘCEK
Za + Kazimierza Markiewicza

15.30

O. VITALY
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O nawrócenie oraz potrzebne łaski dla rodzin:
Podmokły, Ilnicki, Oleksy
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Zenobię Zimnoch (1)
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Marcina Srebnickiego (3)

Sobota, 4 marca 2023 r.

6.00

O. BREMER
Za + Stanisławę Wócik

7.00

O. MINISTER
Za + Kazimierza Sznajder
O. DEREŃ
O nawrócenie, wyrwanie z nałogów dla Jana, Mateusza, Marcina
O. GRZYWACZ
Za + Alinę Gosławską (27)

8.00

O. ŻAK
Za + Zenona Rosę (2)

9.00

O. KOT
Za + Marcina Srebnickiego (4)

15.30

O. VITALIY
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
O nawrócenie oraz potrzebne łaski dla rodzin:
Podmokły, Ilnicki, Oleksy
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. JACEK
Za + Marię Grzegorzek (2)

2. Niedziela wielkiego postu, 5 marca 2023 r.

6.00

DP
Za + Leokadię Kulak (5)

7.30

DP
O nawrócenie, wyrwanie z nałogów dla Jana, Mateusza, Marcina

9.00

O. ANDRZEJ
Za + Marka Dymka (3)

11.00

O. REKTOR
Dziękczynna za 40-ści lat życia Tomasza
z prośbą o Boże bł., na dlasze lata życia
O. WÓJTOWICZ
Dziękczynna za 10-sięć lat małżeństwa
Elżbiety i Krzysztofa
O. ŁUCARZ
Za + Andrzeja Płonka (5)

12.30

O. WIĘCEK
Wacława Nowak w 36-tą rocz. śm.

15.30

O. GRZYWACZ
Za + Kazimierza Szumańskiego w 40-tą rocz. śm.

18.00

O. LOS
Za + Marcina Srebnickiego

Skip to content