1.

Dziś niedziela misyjna – Ad Gentes, od 2006 roku druga niedziela Wielkiego Postu jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
To dobra okazja do tego by wesprzeć 1800 polskich misjonarzy i misionarek w tym jezuitów z Prowincji Polski Południowej. Więcej informacji o naszych – jezuickich misjach w informatorze Misyjnym Szlakiem, wyłożonym na ławkach. Prosimy zabierać ze sobą i dzielić się z najbliższymi dobrymi informacjami.
Godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żalów. Kazania pasyjne wygłosi Ojciec Mariusz Balcerak, jezuita.

2.

Piątek, 10 marca, godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, poprowadzi Apostolstwo Modlitwy.

3.

Za udział w Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: wolność od przywiązania do grzechu lekkiego, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intnecjach Ojca św.

4.

W zakrystii prasa religijna, marcowy Biuletyn Apostolstwa Modlitwy Modlitwa i Służba, kwartalnik Życie Duchowe, poświęcony szeroko rozumianej tematyce modlitwy, duchowości ignacjańskiej, współczesnej kulturze.
Również jest dostępna, przygotowana przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego (WŻCH) Zdrapka wielkopostna, zachęcamy do tej formy modlitwy oraz pracy wewnętrznej w każdym dniu wielkiego postu.

5.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę oraz za pomocą przelewów internetowych.


Błogosławionej niedzieli!


Sakrament Bierzmowania w jednej z misjii jezuickich w Zambii

Skip to content