Poniedziałek, 5 lutego2024 r.

6.00

J
Za + Genowefę Strąk w 26-tą rocz. śm.

7.00

O. JACEK
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O. GRZYWACZ
Dziękczynna za opiekę z prośbą o dalsze bł., Boże
dla Marty
O. ANDRZEJ
W int. Krystiana Kucharskiego
o zdrowie i opiekę Matki Bożej

8.00

O. ŻAK
Za ++ Anastazję oraz Mariana Mazur

9.00

O. WIĘCEK
Za + Wiesława Kaczorowskiego (5)

15.30

O.GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych
W int. Krzysztofa o uwolnienie z nałogu
Za + Halinę Powroźnik od koleżanek i kolegów z Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie

18.00

O. DUDZIK
Za ++ Romualdę oraz Barbarę i Janinę
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Genowefę Hyrchel

Wtorek, 6 lutego2024 r.

6.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Wiesława Kaczorowskiego (6)

7.00

O. JENDRZEJ
W int. Urszuli i Jana z okazji 25-tej rocz. śl. o Boże bł.
O. DUDZIK
Za ++ Stanisławę oraz Mieczysława Dziedzic
O. URBANIAK

8.00

O. ŻAK
Za + S. Celestynę Hołda

9.00

O. WIĘCEK
Za + Bronisławę Wierzycką (6)

15.30

O. REKTOR
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. BALCERAK
Dziękczynna za uzdrowienie Małgorzaty z choroby nowotworowej z prośbą o łaskę wiary dla Niej
O. WÓJTOWICZ
Za + Kazimierza Wójcik (6)

Środa, 7 lutego2024 r.

6.00

J
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. DUDZIK
Za ++ Helenę, Stanisława, Ferdynanda
O. JACEK
W int. Rodziny Dragos (czyt. Dragosz)
O. GRZYWACZ
O łaskę dobrego i mądrego życia rodzeństwa oraz o dobrą śmierć dla Teresy i Adama

8.00

O. ŻAK
O Dary Ducha Świętego dla Katarzyny Szubert

9.00

O. REKTOR
Za + Wiesława Kaczorowskiego (7)

15.30

O. WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
Za + Marię Brożek od córki Grażyny oraz kolegów
i koleżanek z pracy
z Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Za ++ Albinę i Mariana Czerwiec w 17-tą rocz. śm.

Czwartek, 8 lutego2024 r.

6.00

O. JACEK
Za ++ rodziców Stefanię oraz Franciszka
oraz córkę Marię

7.00

O. GRZYWACZ
Za ++ Zofię oraz Stanisława Janczura
O. ZIEMIAŃSKI
W int. Antonelii Dragos (czyt. Dragosz)
O. BALCERAK
Za + Władysława Kłóska oraz ++ rodziców z obu stron

8.00

O. ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O. WIĘCEK
Za + Wiesława Kaczorowskiego (8)

15.30

O. REKTOR
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Irenę o szczęście wieczne
O. GROŃ
Za + Genowefę Hyrchel (8)

Piątek, 9 lutego2024 r.

6.00

O. JACEK

7.00

O. ANDRZEJ
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę Bożej Opatrzności, dar zdrowia dla Bogdana Miszkiewicza
O. ZIEMIAŃSKI
O Boże bł., dla babci Eleny
O. MINISTER
Za + Anielę Kisiała, + Franciszkę Kotorc
oraz ++ z rodziny

8.00

O. ŻAK
Za + Wiesława Kaczorowskiego (9)

9.00

O. REKTOR
Za + S. Celestynę Hołda

15.30

O. BALCERAK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Dziękczynno-błagalna w int. Mirosławy i Magdaleny oraz Ich rodzin
O. WÓJTOWICZ
Za + Kazimierza Wójcik (9)

Sobota, 10 lutego2024 r.

6.00

O. GRZYWACZ
W intencji Siergieja z prośbą o pomyślny wynik operacji
i szybki powrót do zdrowia

7.00

O. WIĘCEK
Za + Grażyna Tryniszewska
O. JACEK
Za + Wincentego Głąba o łaskę nieba

8.00

O. ŻAK
Za + Bronisławę Wierzycką (10)

9.00

O. URBANIAK
Za + Wiesłąwa Kaczorowskiego (10)

15.30

O. MICHAŁ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. MORAŃSKI
O. ĆWIERZ
O łaskę nawrócenia dla grzeszników szczególnie zatwardziałych

6. Niedziela zwykła, 11 lutego 2024 r.

6.00

DP

7.30

DP
Za + Tadeusza w 38-mą rocz. śm.

9.00

O. WIĘCEK

11.00

O. REKTOR
W int. Antoniego z okazji 87-mych urodzin o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę św. Antoniego
O. GROŃ
Za + Czesława Czyrek
O. ZIEMIAŃSKI
Za ++ mamę Marię oraz dziadków Zofię i Kazimierza Lewkowicz

12.30

O. MORAŃSKI
Za ++ O. Tadeusza Kasperczyka i ks. Józefa Jędrysa

15.30

O. ŁUCARZ
Za + Wiesława Kaczorowskiego (11)

18.00

O. JACEK
Za ++ Halinę, Lucynę, Marię, Stanisława i ++ z rodzin

Skip to content