Poniedziałek, 25 marca 2024 r.

6.00

O. DEREŃ
Ku czci Chrystusa Króla

7.00

O. JACEK
Za + Magdalenę Kuciel
O. GRZYWACZ
O Boże bł., zgodę w rOdzinie Sylwii i Andrzeja
O. URBANIAK
Za + Krystynę Czyrek

8.00

O. ŻAK
O zdrowie, Boże bł., w egzaminach Gabrysi

9.00

O. WIĘCEK
Za + O. Zbigniewa marka od pracow. Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Panu Bogu wiadomej
O łaskę pokuty i nawrócenia dla rodzin: Podmokły, Oleksy, Ilnicki, Wołek, Lambert, Ważny oraz dla osób konsekrowanych
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
O Dary Ducha Świętego dla Elżbiety w 59 – tą rocz. ur.

Wtorek, 26 marca 2024 r.

6.00

O. DEREŃ
Za + Marię Mazur (26)

7.00

O. JENDRZEJ
O uzdrowienie z choroby nowotworowej Jana i innych chorób
O. DUDZIK
O zdrowie i potrzebne łaski dla męża Emila
O. REKTOR
Za ++ rodziców Emilię i Ignacego Węgrzyn oraz Aleksandra Kosiń

8.00

O. ŻAK
W int. Sióstr Cecylii i Edyty o Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego

9.00

O. URBANIAK
Za + O. Zbigniewa Marek od rodziny Nosal

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Panu Bogu wiadomej
O łaskę pokuty i nawrócenia dla rodzin: Podmokły, Oleksy, Ilnicki, Wołek, Lambert, Ważny oraz dla osób konsekrowanych
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
Wg. It.
O. ZIEMIAŃSKI
Za ++ z rodzin: Banków i Dzioków

Środa, 27 marca 2024 r.

6.00

O. DEREŃ
Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. DUDZIK
Za + Bronisławę o radość nieba
O. URBANIAK
Dziękczynno-błagalne w int. Anny i Zbigniewa za ot. łaski
O. GRZYWACZ
Za + Bronisławę o radość nieba

8.00

O. ŻAK
O zdrowie, potrzebne łaski dla całej rodziny

9.00

O. ŁUCARZ
Za + Leszka Koćmę w 6-tą rocz. śm., oraz Jego rodziców

15.30

O. REKTOR
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Panu Bogu wiadomej
O łaskę pokuty i nawrócenia dla rodzin: Podmokły, Oleksy, Ilnicki, Wołek, Lambert, Ważny oraz dla osób konsekrowanych
W pewnej intencji
O kanonizację Bł., Ojca Jana Beyzyma
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Za ++ z rodzin: Niżyńskich oraz Gratowskich

Wieczerza Pańska 2024 r.

18.00

O. REKTOR
W int. Uczestników oraz Ich rodzin

18.00

O. MINISTER
W int. Pracowników Kolegium i Bazyliki
O. DUDZIK
Do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalane Serce Maryji
O. ŁUCARZ
Za + dr Stanisławę Czekaj o dar nieba

18.00

O. ĆWIERZ
Za + Helenę i Franciszka

18.00

O. GĄGOLSKI
Za ++ Władysławę, Marię i Tadeusza

18.00

O. ŻAK
Za + Bronisławę o radość nieba
O. GROŃ
Za + Marię Mazur (28)
O. WIĘCEK
Za + O. Zbigniewa Marka od przyjaciół z Krakusa
O. ZIEMIAŃSKI
Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wigilia Paschalna 2024 r.

18.00

O. REKTOR
W int. Uczestników oraz Ich rodzin

18.00

O. MINISTER
W int. Pracowników Kolegium i Bazyliki
O. ŻAK
Za + Marię Mazur (29)
O. DEREŃ
Za + O. Zbigniewa Marka od studentów Pedagogiki Ignatianum

18.00

O. WÓJTOWICZ
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże bł.,dla Ignacego z okazji urodzin

18.00

O. JENDRZEJ
Za ++ Marię i Adama Knot, Stanisławę i Tomasza Jeleń

Zmartwychwstanie Pańskie 2024 r.

7.30

DP
Za ++ Stanisławę, Helenę, Ferdynanda

9.00

O. WIĘCEK
Za ++ Józefę, Franciszka, Julię

11.00

O. JACEK
Za + Genowefę oraz Kazimierza
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Antoninę Proć w 3-cią rocz. śm.
O. GROŃ
Za ++ Stanisława Płoskonka, Julię i Stanisława Walas

12.30

O. WÓJTOWICZ
Za + Marię Mazur (30)

15.30

O. URBANIAK
Za ++ Jana i Marię Piecha

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Helenę Węgrzyn w 1-szą rocz. śm.

Skip to content