Homilie

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie

Mt 4, 12-17 Po pierwszym zburzeniu świątyni w Jerozolimie, gdy arka została zrabowana, pozostało jedynie miejsce Święte Świętych, za załoną. I nikt nie miał prawa wchodzić, tylko raz w roku arcykapłan aby skropić to miejsce krwią z ofiary. Mieszkał tam Bóg. Dziś słyszymy jak Pan usunął się w cień. Zamieszkał w krainie która była pogardzana oraz wyśmiewana przez mieszkańców Jerozolimy. Tamten...

czytaj dalej

Chrystus jest Synem Bożym

J 1, 29-34 Daje o nim świadectwo Jan Chrzciciel. Że Chrystus jest Synem Bożym. I to jest tyle co możemy innym dać. O tym świadczyć. Jest Synem Bożym, a czy ktoś nam uwierzy, na to nie mamy wpływu. Możemy się zastanawiać dlaczego niektórzy nam wierzą a inni nie. Ale musimy zacząć od tego czy są tacy co nam wierzą, możemy się rozglądać wokół jak jest. Możemy wiele mówić, o wielu sprawach albo pod...

czytaj dalej

Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe»

Mt 3, 13-17 Chrzest Pański, dokonany przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, później głos Ojca z nieba. A po chrzcie Pan natychmiast wyszedł z wody. Autor to zazncza, choć dla głosu z nieba, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. A jednak autor to podkreśla. Może to jest wskazówka dla nas żebyśmy natychmiast wychodzili z jakichś wód w których tkwimy w naszym życiu. Albo wychodzili z tych wód,...

czytaj dalej

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas

J 1, 1-5. 9-14 Staliśmy się dziećmi Bożymi. Dziecko Boże, tak zadecydował Bóg. Ale po za liturgią to określenie ma raczej znaczenie negatywne. Takie lekko ironiczne. Gdyby ktoś chodził po ulicy, i mówił głośno do ludzi, że są dziećmi Bożymi to spotkałby się z odrzuceniem. Albo kpiną. Dziecko Boże, tak trudno przychodzi nam cieszyć się tym rozwiązaniem które Bóg dla nas sprawił, stwarzając...

czytaj dalej

Święta Rodzina z Nazaretu

Mt 2, 13-15. 19-23 Rodzina Święta uciekała, mieszkała w obcym kraju, oczekiwała, powracała. Tak im się przydażyło co było zapisane w planach Bożych. Tak mają inne rodziny na świecie. Rodzinę Świętą chronił anioł z nieba czyli Bóg, przez sen ostrzegał Józefa. A śmierć okazała się wybawcą. Gdy umarł Herod. Tak często jest w rodzinach. Może nieczęsto, ale się zdarza. Że tylko śmierć może uwolnić od...

czytaj dalej

Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie

Mt 11, 2-11 To jest ciekawe, że Jan Chrzciciel pyta się Pana czy jest Mesjaszem, skoro wcześniej słyszał głos z nieba, że jest Synem Bożym. Może ten głos był tylko do Jezusa skierowany. Teraz możemy takie pytania stawiać. To naturalna droga jaką podążamy do domu Ojca. Znać słowa jakie On do nas kieruje. Badać je. Smakować. Ale to pytanie Jana odsłania naszą wiarę, albo kim jeteśmy. Otóż chyba...

czytaj dalej

Ktoś będzie wzięty, ktoś będzie zostawiony

Mt 24, 37-44 Bo do czego mamy być gotowi? Na co mamy czekać?O czym przestrzega nas Pan? Skoro właśnie rozpoczynamy czekanie. Skoro przygotowujemy się na przyjście, to znaczy, że pamiętamy, dlatego właśnie czekamy. Chociaż może budzić się jakiś smutek, że rok temu, mniej więcej o tej porze też rozpoczynaliśmy przygotownia do czekania. Czy zatem w ciągu roku porzuciliśmy czekanie? Może czekamy...

czytaj dalej

Zaprawdę, powiadam ci: dziś będziesz ze Mną w raju

Łk 23, 35-43 Było dwóch złoczyńców ukrzyżownych z Panem. Możemy sądzić, że robili jakieś potworne rzeczy innym. Choć z drugiej strony może niespodobali się okupantom. Ci postanowili ich zgłodzić. Nic nie wiemy jak było dokładanie. Jeden jest cyniczny do końca. A może tylko przerażony śmiercią i pogardza. A może był faktycznie złym człowiekiem, niszczył innych bo był silny, ale przyszedł...

czytaj dalej

Dam wam mądrość

Łk 21, 5-19 Piękno, jak często nas zwodzi. Piękne coś, automatycznie przyjmujemy, że musi być z Boga. Czy wręcz, że musi być w tym Bóg. Jest dowodem dla nas, że Bóg działa. Piękno poszukujemy a jak znajdziemy, to czujemy się bardzo dobrze. Niczym po przybyciu do domu po długiej tułaczce. A przecież nasze życie pełne jest brzydoty. Tej wokół nas, tej w nas, tej którą tworzymy. Chcielibyśmy...

czytaj dalej

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych

Łk 20, 27. 34-38 Saduceusze to była grupa, która nie uznawała zmartwychwstania. Tak jak dziś, ci którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, w życie po śmierci. Jednak, nie ma co używać słowa życie na to co po śmierci. Dlatego bo ono będzie inne niż te które znamy. Będzie się różnić. Teraz obowiązuje rozpad wszystkiego z upływem czasu. Czyli śmierć. A potem śmierci nie będzie. W każdym razie to co...

czytaj dalej
Skip to content